Prejeti račun od pavšalista

Pri vnosu prejetega računa od pavšalista je pomembno, da je dobavitelj pravna oseba ali oseba z dejavnostjo iz Slovenije, ki je zavezanec za DDV.

  1. V meni Poslovanje > Prejeti računi > Nov vnesemo glavo prejetega računa enako kot za vse druge prejete račune.
  2. Na vrstici računa izberemo v spustnem seznamu odhodek, ki ima naslednje lastnosti:
    • ustrezni konto za knjiženje odhodka in
    • stopnjo DDV > pavšalna stopnja.
  3. Če odhodka nimamo ga dodamo s klikom na oziroma uredimo obstoječega s klikom naOdhodek shranimo in nadaljujemo z vnosom vrstice prejetega računa.
  4. Vnesemo Znesek osnove, program predlaga znesek DDV
  5. Kliknemo Shrani vrstico
  6. Račun potrdimo.

Kaj program pripravi?

Po potrditvi računa program pripravi temeljnico. V podatkih za DDV program ne zapiše datuma za DDV. Datum za DDV bo zapisan, ko bo obveznost zaprta.

Posebnost 

Če imamo dobavitelja pavšalista, ki ni zavezanec za DDV, program predlaga le odhodke po stopnji DDV > neobdavčeno.

V tem prispevku