Prejeti račun od pavšalista

Pri vnosu prejetega računa od pavšalista je pomembno, da je dobavitelj pravna oseba ali oseba z dejavnostjo iz Slovenije, ki je zavezanec za DDV.

 1. V meni Poslovanje > Prejeti računi > Nov vnesemo glavo prejetega računa enako kot za vse druge prejete račune.
 2. Na vrstici računa dodamo odhodek, ki ima naslednje lastnosti:
  • ustrezno vrsto odhodka,
  • ustrezen konto za knjiženje odhodka in
  • stopnjo DDV > pavšalna stopnja.
 3. Preverimo in po potrebi uredimo Osnovo in Znesek DDV
 4. Kliknemo Shrani.
 5. Račun potrdimo.

Kaj program pripravi?

Po potrditvi računa program pripravi temeljnico. V podatkih za DDV program ne zapiše datuma za DDV. Datum za DDV bo zapisan, ko bo obveznost zaprta.

Posebnost 

Če imamo dobavitelja pavšalista, ki ni zavezanec za DDV, program predlaga le odhodke po stopnji DDV > neobdavčeno.

V tem prispevku