Priprava datoteke XML za uvoz artiklov

Datoteko xml za uvoz artiklov v Minimax je potrebno pripraviti po naslednji shemi: 

https://moj.minimax.si/SI/CommonWeb/documents/schemas/miniMAXUvozKnjigovodstvo.xsd.

Datoteko xml uvozimo v meniju za urejanje nastavitevs klikom na Uvoz iz XML.

Spodaj navedeni dodatni podatki o dolžini polj so informativne narave, za ažurne podatke je potrebno preveriti shemo za uvoz. 

V primeru nejasnosti se obrnite na uporabniško podporo preko zahtevka za pomoč.

<miniMAXUvozKnjigovodstvo xmlns="http://moj.minimax.si/ip/doc/schemas/miniMAXUvozKnjigovodstvo" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://moj.minimax.si/ip/doc/schemas/miniMAXUvozKnjigovodstvo http://moj.minimax.si/ip/doc/schemas/miniMAXUvozKnjigovodstvo.xsd">

<Artikli>

Začetek segmenta artiklov.

○○

<Artikel>

Obvezen vnos.
Šifra artikla.

Dolžina: do 30 znakov.

○○○

<SifraArtikla>

Obvezen vnos.
Šifra artikla.

Dolžina: do 30 znakov.

○○○

<Koda>

Koda artikla

Dolžina: do 30 znakov.

○○○

<Naziv>

Obvezen vnos.
Naslov artikla.

Dolžina: do 250 znakov.

○○○

<MerskaEnota>

Obvezen vnos.
Merska enota za artikel.

Dolžina: do 3 znake.

○○○<MasaNaEnoto>

Masa na enoto za artikel.

Dolžina: do 10 znakov.

○○○<SifraBlagovneSkupine>
Šifra blagovne skupine.

Dolžina: do 30 znakov.

○○○

<Tip>

Obvezen vnos.
Tip artikla:

B             Blago

M           Material

P             Polizdelek

I              Izdelek

S             Storitve

A             Predplačila

AS          Predplačila za storitve

○○○<KolicinskoVodenje>

 D - Da - program bo upošteval zalogo samo količinsko

 N - Ne -program bo upošteval zalogo tudi vrednostno

○○○

<StopnjaDDV>

Obvezen vnos.
Stopnja DDV za artikel:

N - Neobdavčeno

O - Oproščeno

S - Splošna stopnja

Z - Znižana stopnja 

0 - posebna nižja stopnja

○○○

<Cena>

Cena artikla.

Vnos: možen vnos do 6 decimalnih mest natančno.

○○○

<SifraDenarneEnote>

Oznaka za denarno valuto po šifrantu v Minimaxu.

npr: EUR

○○○

<SifraKontaPrihodkaDoma>

Konto prihodka na domačem trgu.

Lahko se vnaša, če tip ni

A - predplačilo 

AS - predplačilo za storitve

○○○

<SifraKontaPrihodkaEU>

Konto prihodka na trgih EU.

Lahko se vnaša, če tip ni

A - predplačilo

AS - predplačilo za storitve 

○○○

<SifraKontaPrihodkaTuji>

Konto prihodka na trgih izven EU.

Lahko se vnaša, če tip ni

A - predplačilo

AS - predplačilo za storitve

○○○

<SifraKontaZaloge>

Konto zaloge.

Lahko se vnaša samo, če je tip: 

B - blago

M - material

P - polizdelek

I - izdelek

○○○

<Opis>

Opis artikla.

Dolžina: do 8000 znakov.

○○

</Artikel>

Konec podatkov določenega artikla.

 

Podatki naslednjih artiklov itd.

</Artikli>

Konec segmenta artiklov.

</MinimaxUvozKnjigovodstvo>

Primer datoteke XML za uvoz artiklov

<miniMAXUvozKnjigovodstvo xmlns="http://moj.minimax.si/ip/doc/schemas/miniMAXUvozKnjigovodstvo" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://moj.minimax.si/ip/doc/schemas/miniMAXUvozKnjigovodstvo http://moj.minimax.si/ip/doc/schemas/miniMAXUvozKnjigovodstvo.xsd">

<Artikli>

<Artikel>

<SifraArtikla>a1</SifraArtikla>

<Koda>a1</Koda>

<Naziv>Artikel 1</Naziv>

<MerskaEnota>kos</MerskaEnota>

<MasaNaEnoto>1.500000</MasaNaEnoto>

<SifraBlagovneSkupine>102</SifraBlagovneSkupine>

<Tip>B</Tip>

<KolicinskoVodenje>N</KolicinskoVodenje>

<StopnjaDDV>S</StopnjaDDV>

<Cena>100.00</Cena>

<SifraDenarneEnote>EUR</SifraDenarneEnote>

<SerijskeStevilke>123456</SerijskeStevilke>

<Serije>123</Serije> 

<SifraKontaPrihodkaDoma>7620</SifraKontaPrihodkaDoma>

<SifraKontaPrihodkaEU>76301</SifraKontaPrihodkaEU>

<SifraKontaPrihodkaTuji>76302</SifraKontaPrihodkaTuji>

<SifraKontaZaloge>6500</SifraKontaZaloge>

<Opis>Opis artikla 1</Opis>

</Artikel>

<Artikel>

<SifraArtikla>a2</SifraArtikla>

<Naziv>Artikel 2</Naziv>

<MerskaEnota>kg</MerskaEnota>

<MasaNaEnoto>0.500000</MasaNaEnoto>

<SifraBlagovneSkupine>101</SifraBlagovneSkupine

<Tip>M</Tip>

<KolicinskoVodenje>N</KolicinskoVodenje>

<StopnjaDDV>S</StopnjaDDV>

<Cena>10.00</Cena>

<SifraDenarneEnote>EUR</SifraDenarneEnote>

<SerijskeStevilke>123457</SerijskeStevilke>

<Serije>124</Serije>

<SifraKontaPrihodkaDoma>7621</SifraKontaPrihodkaDoma>

<SifraKontaPrihodkaEU>76311</SifraKontaPrihodkaEU>

<SifraKontaPrihodkaTuji>76312</SifraKontaPrihodkaTuji>

<SifraKontaZaloge>3100</SifraKontaZaloge>

</Artikel>

</Artikli>

</miniMAXUvozKnjigovodstvo>

V tem prispevku