Možnost izbire načina številčenja potnih nalogov (po delavcih ali zaporedno)

Po novem bomo lahko v novem koledarskem letu izbrali ali bomo potne nalog številčili po delavcih ali zaporedno po potnih nalogih.

Ob aktivaciji menija potnih nalogov in v meniju nastavitve > organizacija, pri razdelku Potni nalogi, smo dodali nastavitev način številčenja potnih nalogov. 

Program sistemsko predlaga način številčenja potnih nalogov po delavcih. Način številčenja lahko ročno spremenimo in določimo, da program številči potne naloge zaporedno

Izbran način številčenja se po izstavitvi potnega naloga lahko spremeni šele v novem koledarskem letu. Samo če potni nalog prekličemo in pobrišemo, lahko nastavitev številčenja spremenimo. Spremenjen način številčenja bo upoštevan ob prvem vnosu potnega naloga.

Več o vnosu potnega naloga preberite tukaj.


V tem prispevku