Vodenje zalog po serijah (serijske številke)

Minimax omogoča vodenje zalog tudi po serijah in serijskih številkah.

Nastavitve uredimo na dva načina:

Nastavitev serije v nastavitvah organizacije

 1. Če zaloge že vodimo v programu preko menija Poslovanje > Zaloge. 
 2. uredimo nastavitve za serije ali serijske številke preko Nastavitev > Organizacije >
  • V polju Vnos serij na artiklih - dodana kljukica omogoča vnos serij na Prejemih in kasneje pri Izdajah.
  • V polju Vnos serijskih številk na artiklih - dodana kljukica omogoča vnos serijskih številk samo na Izdajah. 

Nastavitev serije v Zalogah

Če Zalog še nismo aktivirali, lahko to naredimo na naslednji način.

 1. V meniju > Poslovanje > Zaloge ob aktivaciji Zalog.
 2. dodamo kljukico v polju Vodenje artiklov po serijah.

Vnos serijskih številk na artiklih

 1. Ko aktiviramo nastavitev za vnos serijskih številk v Zalogah oz. Nastavitvah organizacije
 2. s tem omogočimo tudi vnos serij ali serijskih številk v Šifrantu > Artikli.

Nasvet.

Če spreminjate nastavitve za serije ali serijske številke (izklop nastavitve) svetujemo, da pred spreminjanjem, izdate tovrstne artikle iz zaloge. 

Nastavitev Izpisa

 1. Da bo program izpisal podatke o seriji ali serijski številki na izdanem računu, v meniju Nastavitve > izpisi > na izbranem izpisu (izdani račun, dobavnica), 
 2. v polju Ostale nastavitve dodamo kljukico pri
  • Tiskanje serije in/ali
  • Tiskanje serijske številke.

Vnos serij in serijskih številk

 1. Pri vnosu začetnega stanja in pri prejemu izpolnimo polje serija, s tem bomo imeli evidenco zaloge, ki smo jo prejeli preko določene serije.
  • Zapis za serijo je lahko poljubna kombinacija številk in črk, kar vam omogoča tudi vpisovanje specifičnih oznak, kot so oznake LOT, pri tem pa ne vpisujemo serijskih številk. 
 2. Ob vnosu Izdaje za artikel, ki ima dodano kljukico za vnos serijskih številk, izpolnimo polje Serijska številka. 
 3. Serijsko številko vpišemo samo pri prometu Izdaja.
  • Na izdaji pa program prikaže samo serije, ki imajo zalogo.
  • Izdajo lahko kopiramo v račun. Podatke o seriji in serijski številki program samodejno prepiše na račun in so vidni v vrstici pri artiklu.

Pregled po serijah ali serijskih številkah

Pregled podatkov po serijah in/ali serijskih številkah najdemo na prometu zalog s klikom na > vrstice, kjer se dodatno lahko omejimo na posamezno serijo ali serijsko številko.

Kaj je LOT?

 • Vsako živilo, ki je v prometu, mora imeti navedeno označbo serije (LOT). Za serijo (LOT) se šteje enota živila v prometu, ki je predelano, izdelano ali pakirano pod enakimi pogoji v praktično enakih razmerah.
 • Serijo (LOT) določi pridelovalec, predelovalec ali tisti, ki živilo pakira, ali pa prvi prodajalec s sedežem v EU.
 • Serija (LOT) mora biti označena jasno in vidno s črko L in številko serije, ki skupaj omogočata identifikacijo živila. Črka L ni potrebna, če se serija (LOT) jasno razlikuje od drugih označb na etiketi.
V tem prispevku