Masoven preklic zapiranja odprtih postavk

V program smo dodali nov pripomoček, masovni preklic zapiranja odprtih postavk. Ta pripomoček pride v poštev, ko želimo več zaprtim postavkam hkrati preklicati zapiranje.

V meniju Poslovanje > Odprte postavke izberemo zavihek Preklic zapiranja odprtih postavk. 

Na preglednici so prikazane zaprte postavke strank glede na čas zapiranja. Zapiranje odprtih postavk prekličemo tako, da označimo postavke, katerim želimo preklicati zapiranje ter izvedemo vse korake. Program prekliče zapiranje izbranih postavk in prikaže poročilo o uspešnosti izvedbe.

Več o masovnem preklicu zapiranja odprtih postavk lahko preberete tukaj.

V tem prispevku