Pripomoček v zalogah - preštevilčenje

Ko v zalogah urejamo posamezne promete, brišemo, na novo vnašamo, program ne omogoča vrivanja številke dokumentov. Če želimo spremeniti številke prometov, lahko to izvedemo z uporabo pripomočka za preštevilčenje prometa zalog.

  1. V meniju Poslovanje > Zaloge
  2. izberemo zavihek Pripomočki > Preštevilči.
  3. Na preglednici je seznam vrst prometov katere lahko preštevilčimo:
  4. Pred posameznim prometom, katerega bomo preštevilčili, dodamo kljukico in določimo začetno številko (program samodejno predlaga začetno številko 1).
  5. Kliknemo Izvedi preštevilčenje prometa. 

Kaj program pripravi?

Program na novo preštevilči promete, tako v primeru brisanja vmesne številke dobi naslednji promet brisano zaporedno številko.

Nasvet

V primeru, da promete neustrezno preštevilčimo, povrnitve na predhodno stanje ni mogoče, zato svetujemo, da pred preštevilčenjem izpišete vse dokumente.

V tem prispevku