Arhiviranje podatkov organizacije

Arhiv podatkov je potrebno narediti preden zaključimo ali brišemo organizacijo.

Izpise oziroma arhiviranje podatkov uredimo po vsakem zaključenem poslovnem letu.

Obvezni podatki, ki jih moramo arhivirati za vsako poslovno leto so:

Priporočamo izvoz podatkov v Excel:

 • Izdani računi
 • Prejeti računi
 • Predračuni
 • Šifrant strank
 • Kontni načrt
 • Zaloge

Preverimo, da imamo natisnjene vse naslednje dokumente:

 • izdani računi
 • temeljnice
 • obračuni DDV-O
 • knjiga I-RAČ in P-RAČ
 • blagajniški dnevniki, prejemki in izdatki
 • potni nalogi
 • zaloge: vsi dokumenti, inventura
 • obračuni plač in regresa ter drugih osebnih prejemkov

Več o izvozu podatkov iz Minimax-a...Tukaj.

V tem prispevku