Pošiljanje plačilnih list z zamikom na določen dan

V program smo dodali funkcionalnost, ki omogoča, da plačilne liste posredujemo delavcem po elektronski pošti na izbran datum. Omenjena funkcionalnost omogoča, da pošljemo plačilne liste delavcem na dan izplačila plače in ne na dan, ko smo obračun plače zaključili.

  1. Na zaključenem obračunu plače kliknemo na Pošlji plačilne liste po e-pošti in izvedemo korake. 
  2. Na koraku Vnos podatkov in potrditev vnesemo datum za pošiljanje. 
    • Datum za pošiljanje je datum, na katerega želimo posredovati plačilne liste delavcem po elektronski pošti. 
    • Če izberemo današnji datum (ali datum v preteklosti), bo program posredoval plačilne liste na elektronsko pošto izbranih delavcev takoj, sicer bo plačilne liste posredoval samodejno na izbran datum v prihodnosti (po 10.00 uri).
  3. Po želji uredimo Zadevo in vsebino e-poštnega sporočila in kliknemo Izvedi
  4. Na zadnjem koraku program prikaže poročilo o uspešnosti pošiljanja posameznih plačilnih list.

Plačilne liste, ki smo poslali po e-pošti preverimo v meniju Nabiralnih > Izhodni dokumenti.

  1.  Program na preglednici izhodnih dokumentov prikaže plačilne liste, ki še niso bile posredovane delavcem na elektronsko pošto.
  2. Če želimo pregled že poslanih plačilnih list, dodamo kljukico v polju Prikaži tudi obdelane. Program bo na preglednici prikazal po elektronski pošti že poslane plačilne liste. 

Več o pošiljanju plačilnih list po e-pošti preberite tukaj.

V tem prispevku