Napoteni delavci - posebna davčna osnova po 45. a členu ZDoh(2)

Znesek plače in nadomestila plače, ki v skladu s prvim odstavkom 45. a člena ZDoh ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja.

 V davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja, ki ga delavec doseže v okviru napotitve na čezmejno opravljanje dela, se ne všteva znesek v višini 20% plače oziroma nadomestila prejetega za opravljanje dela v okviru te napotitve, vendar ne več kot 1.000 EUR izplačila v posameznem mesecu.

V programu uredimo nastavitve na sledeči način:

Nastavitve delavca

 1. V meniju Šifrant > Delavci izberemo delavca.
 2. Kliknemo Uredi.
 3. V zavihku Podatki za osebne prejemke,
 4. v razdelku Podatki za dohodnino:
  • Dodamo kljukico na polju Posebna davčna osnova po 45. a členu ZDoh-2.
  • Vnesemo Datum prve napotitve z uveljavljanjem 45.a člena ZDoh-2.
 5. Vnos podatkov shranimo.

Obračun plače

Nato pripravimo obračun plače.

 1. V meniju Plače > Obračun plač kliknemo Nova plača.
 2. Na drugem koraku obračuna plače izberemo delavca.
 3. Na obračunu plače delavca s klikom na v novem zavihku vnesemo novo obdobje
 4. Program odpre okno za nastavitev obračuna novega obdobja:
  • Datum > vnesemo obdobje napotitve znotraj meseca obračuna plače.
  • Označimo polje Napotitev na delo v tujino.
  • Vnesemo Zaporedno številko meseca napotitve.
   • Ta podatek upošteva na REK obrazcu, v polju A011c.
  • Kliknemo Potrdi.
 5. Program porazdeli obračunske vrstice na obdobje dela doma in na obdobje napotitve.
 6. Znotraj zavihka Napotitev nadaljujemo z obračunom plače napotenega delavca. Obračunske vrstice in obračunske podatke, ki so v okviru napotitve, urejamo kot pri običajnem obračunu plače.
 7. Po končanem vnosu podatkov, obračun shranimo ter obračun plače zaključimo . 

Kaj program pripravi?

 • Program v obdobju (zavihku) napotitev znesek plače in nadomestila plače višini 20% plače oziroma nadomestila prejetega za opravljanje dela v okviru te napotitve (vendar ne več kot 1.000 EUR), ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja. 
 • Program pripravi REK-O z vrsto dohodka 1001 in v analitičnem delu izpolni še posebne podatke:
  • A011a Napotitev na čezmejno opravljanje dela (45. a čl. ZDoh-2).    
  • Datum prve napotitve (A011b). 
  • Zaporedno številko meseca (A011c).
V tem prispevku