Napoteni delavci - posebna davčna osnova po 45. a členu ZDoh(2)

Znesek plače in nadomestila plače, ki v skladu s prvim odstavkom 45. a člena ZDoh ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja, vpiše v polje B20 izvzem iz davčne osnove po 45. a členu ZDoh-2.

 V davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja, ki ga delavec doseže v okviru napotitve na čezmejno opravljanje dela, se ne všteva znesek v višini 20% plače oziroma nadomestila prejetega za opravljanje dela v okviru te napotitve, vendar ne več kot 1.000 EUR izplačila v posameznem mesecu.

V programu uredimo nastavitve na sledeči način:


Nastavitve delavca

1. V meniju Šifrant > Delavci,

2. kliknemo na delavca, kateremu želimo urediti nastavitev.

3. Izberemo Uredi > ter na zavihku Podatki za osebne prejemke,

4. v razdelku Podatki za dohodnino, dodamo kljukico na polju Posebna davčna osnova po 45. a členu ZDoh.

 

5. Kliknemo Shrani.


Obračun plače

6. V meniju Plače > Obračun plač > Nova plača.

7. Na drugem koraku obračuna pri delavcu uredimo ure Redno delo - napoteni delavci.

8. Vpišemo Število enot: ure, ki jih je delavec opravil kot napoteni.

9. Na enoto: določimo urno postavko na enoto. 

  • vnesemo urno postavko rednega dela kot je predpisana v državi v katero je napoten delavec (minimalna plača).

10. Odstotek: program predlaga 100%. Če imamo posebnosti lahko procent (%) uredimo.

11. Zaporedna številka meseca: vpišemo zaporedno številko meseca. Ta podatek upošteva na REK obrazcu (v polju A011c).

12. Datum od: vpišemo začetni datum napotitve.

13. Datum do: vpišemo zadnji datum napotitve.

14. Datum prve napotitve: vpišemo datum prve napotitve.

Vnose potrdimo in zaključimo obračun plače.

 

 

Kaj program pripravi?

Program pripravi ločen REK-1 obrazec za napotene delavce, kjer zapiše podatke v analitični del pod posebne podatke ( vpolje A011a, A011b in A011c) in tudi v dodatne podatke - dohodki iz zaposlitve (v polje B020).

V tem prispevku