Napoteni delavci - posebna davčna osnova po 45. a členu ZDoh(2)

Znesek plače in nadomestila plače, ki v skladu s prvim odstavkom 45. a člena ZDoh ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja, vpiše v polje B20 izvzem iz davčne osnove po 45. a členu ZDoh-2.

 V davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja, ki ga delavec doseže v okviru napotitve na čezmejno opravljanje dela, se ne všteva znesek v višini 20% plače oziroma nadomestila prejetega za opravljanje dela v okviru te napotitve, vendar ne več kot 1.000 EUR izplačila v posameznem mesecu.

V programu uredimo nastavitve na sledeči način:

Nastavitve delavca

 1. V meniju Šifrant > Delavci,
 2. kliknemo na delavca, kateremu želimo urediti nastavitev.
 3. Izberemo Uredi > ter na zavihku Podatki za osebne prejemke,
 4. v razdelku Podatki za dohodnino, dodamo kljukico na polju Posebna davčna osnova po 45. a členu ZDoh.
 5. Kliknemo Shrani.
   

Obračun plače

Nato pripravimo obračun plače:

 1. V meniju Plače > Obračun plač > Nova plača.
 2. Na drugem koraku obračuna pri delavcu uredimo ure Redno delo - napoteni delavci.
 3. Vpišemo Število enot: ure, ki jih je delavec opravil kot napoteni.
 4. Na enoto: določimo urno postavko na enoto. 
  • vnesemo urno postavko rednega dela kot je predpisana v državi v katero je napoten delavec (minimalna plača).
 5. Odstotek: program predlaga 100%. Če imamo posebnosti lahko procent (%) uredimo.
 6. Zaporedna številka meseca: vpišemo zaporedno številko meseca. Ta podatek upošteva na REK obrazcu (v polju A011c).
 7. Datum od: vpišemo začetni datum napotitve.
 8. Datum do: vpišemo zadnji datum napotitve.
 9. Datum prve napotitve: vpišemo datum prve napotitve.
 10. Vnose potrdimo in zaključimo obračun plače.

Kaj program pripravi?

Program pripravi ločen REK-1 obrazec za napotene delavce, kjer zapiše podatke v analitični del 

 • v posebne podatke ( vpolje A011a, A011b in A011c) in 
 • v dodatne podatke - dohodki iz zaposlitve (v polje B020).
V tem prispevku