Izdani račun - plačilo preko booking-a

Navodilo velja za ureditev nastavitev in vnos izdanega računa - plačilo preko booking-a.

Nastavitev načina plačila

 1. V meniju Poslovanje > Izdani računi v zavihku Načini plačil odpremo nov način plačila za booking.
 2. Kliknemo Nov > v polje Naziv vpišemo Booking,
 3. v polju Tip > izberemo način plačila,
 4. v polju Terjatev na se preknjiži dodamo kljukico,
 5. v polju Konto preknjižbe odstranimo kljukico in izberemo ustrezen konto,
 6. v polju Stranka preknjižbe odstranimo kljukico in izberemo stranko (booking).
 7. Shranimo vnos.

Nastavitev artiklov

V meniju Šifranti > artikli vnesemo:

 • artikel za nočitev z ustrezno stopnjo DDV-ja,
 • artikel za takso s stopnjo DDV neobdavčeno in ustreznim kontom "prihodka".

Vnos računa

 1. Nato v meniju Poslovanje > Izdani računi 
 2. izberemo Nov.
 3. Izberemo Številčenje za davčno potrjevanje.
 4. Vnesemo kupca (običajno so to končni potrošniki).
 5. Vnesemo artikle.
 6. Izberemo še ustrezne načine plačila za nočitev (booking) in takso.
 7. Račun izstavimo (davčno potrdimo).
V tem prispevku