Vnos elektronske naprave

Elektronsko napravo uporabljamo pri davčnem potrjevanju računov.

Vnos elektronske naprave

 1. V meniju Šifranti > Elektronske naprave kliknemo na Nov.
 2. Vnesemo Naziv elektronske naprave. 
 3. Vpišemo Oznako poslovnega prostora. Zapis je upoštevan pri številčenju izdanih računov.
 4. Vpišemo Oznako naprave. Oznaka naprave je upoštevana pri številčenju dokumentov. 
 5. Če imamo premični poslovni prostor polje označimo in izberemo vrsto premičnega prostora:
  • A – premičen objekt (npr. prevozno sredstvo, premična stojnica).
  • B – objekt na stalni lokaciji (npr. stojnica na tržnici, kiosk).
  • C – zavezanec ne uporablja drugega poslovnega prostora.
 6. Če premičnega poslovnega prostora ne uporabljamo, določimo:
  • katastrsko občino, 
  • številko stavbe, 
  • ulico in hišno številko, naselje ter pošto.
 7. Vnesemo datum odprtja poslovnega prostora.
 8. V primeru uporabe vezane knjige računov označimo kljukico pri omenjenem polju.
  • Ob vnosu izdanega računa prepišemo podatke oziroma številke računov VKR.
 9. Podatke shranimo.
 10. Program ponudi polje za uvoz namenskega digitalnega potrdila:
  • Digitalno potrdilo najprej namestimo oziroma shranimo na osebni računalnik in ga nato prek menija elektronskih naprav  s klikom na Izberi datoteko uvozimo kot priponko.
  • Vnesemo Geslo, katerega smo prejeli s strani FURS-a ob prejemu digitalnega potrdila.
  • Kliknemo Uvozi.
 11. Vnesene podatke pri elektronski napravi potrdimo s klikom na gumb Davčno potrdi spremembe.  Program javi opozorilo: "Spremembe o poslovnem prostoru so bile posredovane na FURS".
  •  Vnesene podatke elektronske naprave lahko popravimo s klikom na Uredi. Po končanem vnosu podatkov, popravke shranimo in ponovno potrdimo s klikom na Davčno potrdi spremembe.

Zaključek uporabe elektronske naprave 

V primeru, da želimo z uporabo davčne blagajne zaključiti kliknemo Zaključek uporabe davčne blagajne. 

Davčno blagajno lahko kadarkoli ponovno aktiviramo in nadaljujemo z uporabo.

V tem prispevku