Vnos elektronske naprave

Elektronsko napravo uporabljamo pri davčnem potrjevanju računov. Če želimo znotraj programa Minimax davčno potrjevati račune, najprej aktiviramo in uredimo nastavitve za elektronsko napravo.

Vnos elektronske naprave

 1. V meniju Šifranti > Elektronske naprave kliknemo na Nov.
 2. Vnesemo Naziv elektronske naprave.  To je interni podatek, ki se nikjer ne izpisuje. 
 3. Vpišemo Oznako poslovnega prostora. Zapis je upoštevan pri številčenju izdanih računov in se izpisuje na računu. (na primer PP1)
 4. Vpišemo Oznako naprave. Oznaka naprave je upoštevana pri številčenju izdanih računov in se izpisuje na računu. (na primer BL1)
  • na računu se bo izpisal podatek v obliki: PP1-BL1-20210000xx  (leto in zaporedna številka računa)
 5. Če imamo premični poslovni prostor polje označimo in izberemo vrsto premičnega prostora:
  • A – premičen objekt (npr. prevozno sredstvo, premična stojnica).
  • B – objekt na stalni lokaciji (npr. stojnica na tržnici, kiosk).
  • C – zavezanec ne uporablja drugega poslovnega prostora.
 6. Če premičnega poslovnega prostora ne uporabljamo, določimo:
  • katastrsko občino, 
  • številko stavbe, 
  • ulico in hišno številko, naselje ter pošto.
 7. Vnesemo datum odprtja poslovnega prostora.
 8. V primeru uporabe vezane knjige računov označimo kljukico pri omenjenem polju.
  • Ob vnosu izdanega računa prepišemo podatke oziroma številke računov VKR.
 9. Podatke shranimo.
 10. Program ponudi polje za uvoz namenskega digitalnega potrdila:
  • Digitalno potrdilo najprej namestimo oziroma shranimo na osebni računalnik in ga nato prek menija elektronskih naprav  s klikom na Izberi datoteko uvozimo kot priponko.
  • Vnesemo Geslo, katerega smo prejeli s strani FURS-a ob prejemu digitalnega potrdila.
  • Kliknemo Uvozi.
 11. Vnesene podatke pri elektronski napravi potrdimo s klikom na gumb Davčno potrdi spremembe.  Program javi opozorilo: "Spremembe o poslovnem prostoru so bile posredovane na FURS".
  • Vnesene podatke elektronske naprave lahko popravimo s klikom na Uredi. Po končanem vnosu podatkov, popravke shranimo in ponovno potrdimo s klikom na Davčno potrdi spremembe.
  • Program javi: Spremembe o poslovnem prostoru so bile posredovane na FURS.

Zamenjava digitalnega potrdila

Ob poteku namenskega digitalnega potrdila le-tega zamenjamo z novim, ki smo ga predhodno pridobili s strani FURS-a in sicer:

 1. V meniju Šifranti > Elektronske naprave
 2. kliknemo na elektronsko napravo,
 3. ter nato v razdelku Digitalno potrdilo s klikom na , odstranimo staro digitalno potrdilo.
 4. Nato novo digitalno potrdilo s klikom na Izberi datoteko uvozimo kot priponko,
 5. vnesemo Geslo, katerega smo prejeli s strani FURS-a ob prejemu digitalnega potrdila.
 6. in kliknemo Uvozi.

Zaključek uporabe elektronske naprave

V primeru, da želimo z uporabo davčne blagajne zaključiti uredimo:

 1. V meniju Šifranti > Elektronske naprave
 2. kliknemo na elektronsko napravo,
 3. in nato kliknemo Zaključek uporabe davčne blagajne.

Ponovno aktiviranje elektronske naprave

 1. Davčno blagajno lahko kadarkoli ponovno aktiviramo s klikom na Ponovno aktiviraj elektronsko napravo
 2. in nadaljujemo z uporabo.
V tem prispevku