Prejeti račun za gradbeni posel

Navodilo velja za vnos prejetega računa za gradbeni posel oziroma vnos prejetega računa s samoobdavčitvijo. Pri vnosu prejetega računa za gradbeni posel je pomembno, da je dobavitelj pravna oseba ali oseba z dejavnostjo iz Slovenije in je zavezanec za DDV.

 1. V meni Poslovanje > Prejeti računi > Nov vnesemo glavo prejetega računa enako kot za druge prejete račune.
 2. Na vrstici računa izberemo na spustnem seznamu odhodek, ki ima naslednje lastnosti:
  • ustrezen konto za knjiženje odhodka,
  • ustrezno stopnjo DDV,
  • odkljukano možnost samoobdavčitev in
  • povezavo na navaden odhodek.
 3. Če na seznamu nimamo ustreznega odhodka, ga lahko dodamo s klikom na ikono , oziroma popravimo obstoječega s klikom na ikono .
 4. Vnesemo Osnovo in znesek DDV.
 5. Poljubno vnesemo Opis vrstice računa. Podatek se prenese na knjižbo v temeljnici.
 6. Uredimo Datum obračuna DDV in Datum odbitka DDV. Podatka vplivata na prikaz podatkov v evidencah DDV.
 7. Kliknemo Shrani vrstico.
 8. Če je na računu več odhodkov, jih dodamo na enak način. 
 9. Ko končamo z vnašanjem odhodkov, račun potrdimo.

Kaj program pripravi?

Z izstavitvijo računa program pripravi temeljnico z zapisom v davčne evidence, knjigo izdanih in prejetih računov, v polja 31a, 25/25a in 41/42 obrazca DDV-O.

V tem prispevku