Prejeti račun za gradbeni posel

Navodilo velja za vnos prejetega računa za gradbeni posel oziroma vnos prejetega računa s samoobdavčitvijo. Pri vnosu prejetega računa za gradbeni posel je pomembno, da je dobavitelj pravna oseba ali oseba z dejavnostjo iz Slovenije in je zavezanec za DDV.

 1. V meni Poslovanje > Prejeti računi > Nov vnesemo glavo prejetega računa enako kot za druge prejete račune.
 2. Na vrstici računa dodamo odhodek, ki ima naslednje lastnosti:
  • vrsto odhodka > navaden odhodek,
  • ustrezen konto za knjiženje odhodka,
  • ustrezno stopnjo DDV in
  • označeno polje samoobdavčitev.
 3. Preverimo oziroma vnesemo Osnovo in Znesek DDV.
 4. Uredimo Datum obračuna DDV in Datum odbitka DDV. Podatka vplivata na prikaz podatkov v evidencah DDV.
 5. Po želji vnesemo Opis vrstice računa. Podatek se prenese na knjižbo v temeljnici.
 6. Kliknemo Shrani oziroma Shrani in nov, če želimo dodati še nov odhodek.
  • Če je na računu več odhodkov, jih dodamo na enak način. 
 7. Ko končamo z vnašanjem odhodkov, račun potrdimo.

Kaj program pripravi?

Z izstavitvijo računa program pripravi:

 • temeljnico,
 • zapis v davčne evidence, knjigo izdanih in prejetih računov, 
 • zapis v polja 31a, 25/25a in 41/42 obrazca DDV-O.
V tem prispevku