Prejeti račun za gradbeni posel

Pri vnosu prejetega računa za gradbeni posel je pomembno, da je dobavitelj pravna oseba ali oseba z dejavnostjo iz Slovenije in je zavezanec za DDV.


1. V meni Poslovanje > Prejeti računi > Nov vnesemo glavo prejetega računa enako kot za vse druge prejete račune.

2. Na vrstici računa izberemo na spustnem seznamu odhodek, ki ima naslednje lastnosti:

  • ustrezen konto za knjiženje odhodka,
  • ustrezno stopnjo DDV,
  • odkljukano možnost samoobdavčitev in
  • povezavo na navaden odhodek

3. Če na seznamu nimamo ustreznega odhodka, ga lahko dodamo s klikom na ikono , oziroma popravimo obstoječega s klikom na ikono .4. Vnesemo Osnovo in znesek DDV.

5. Vnesemo Opis vrstice računa. Podatek se prenese na knjižbo v temeljnici.

6. Uredimo Datum obračuna DDV in Datum odbitka DDV. Podatka vplivata na prikaz podatkov v evidencah DDV.

7. Kliknemo Shrani vrstico.

8. Če je na računu več odhodkov, jih dodamo na enak način. 

9. Ko končamo z vnašanjem odhodkov, račun potrdimo.


Kaj program pripravi?

Z izstavitvijo računa program pripravi temeljnico z zapisom v davčne evidence, knjigo izdanih in prejetih računov, v polja 31a in 25 obrazca DDV-O.


V tem prispevku