Vezava več izdaj na en izdani račun

Navodilo velja za primer priprave izdanega računa, kateri vsebuje več dobavnic oziroma izdajnic.

 • Kupcu smo blago izdali v več dostavah in pripravili več dobavnic (izdajnic).
 • Kupcu bi radi za vse dobave izdali en račun.
 1. V meniju Poslovanje > Zaloge 
 2. kliknemo > Masovne obdelave 
 3. in izberemo Kopiranje v izdane račune.
 4. Sledimo izboru vrstic. Na drugem koraku označimo izdaje, katere želimo kopirati v izdan račun.
 5. Zatem kliknemo Naprej in preverimo izbrane vrstice.
 6. Nadaljujemo s klikom na Naprej. 
 7. Na četrtem koraku izberemo :
  • ali se bodo cene prepisale iz izdaje 
  • ali pa cenika, v kolikor imamo tega vnesenega.
 8. % za spremembo cene, po potrebi lahko vnesemo %
 9. Dodati na račun izberemo v primeru, da smo predhodno že vnesli izdan račun v osnutku, in želimo označene izdaje dodati temu računu.
 10. če dodamo kljukico na polju Združevanje artiklov, program združi količino enakih artiklov iz vseh izdaj, ki smo jih izbrali na račun
 11. in nadaljujemo s klikom na Naprej.
 12. Proces kopiranja posameznih izdaj v izdan račun je s tem zaključen. 
 13. Na zadnjem koraku preverimo še poročilo oziroma osnutek izdanega računa, ter ga nazadnje izstavimo.

Kaj program pripravi?

Program pripravi osnutek izdanega računa, kateri vsebuje vse dobave oziroma izdajnice, katere smo označili na drugem koraku masovnih obdelav.

V tem prispevku