Davek na finančne storitve

Obračun davka na finančne storitve predloži davčni zavezanec, ki je v davčnem obdobju opravil finančne storitve, ki so predmet obdavčitve z davkom na finančne storitve.  Osnova za obračun davka na finančne storitve je nadomestilo (provizija), ki ga je davčni zavezanec prejel kot plačilo v zvezi z opravljeno finančno storitvijo.

Za obračun Davka na finančne storitve uredimo najprej nastavitve :

Konto

 1. V meniju Šifranti > Konti 
 2. na finančnem kontu terjatve do kupcev 12** kliknemo na Uredi ter 
 3. dodamo kljukico v polju > Davek na finančne storitve. 

Izdani račun

 1. Nato v meniju Poslovanje > Izdani računi, v zavihku Načini plačil vnesemo način plačila, ki mu določimo ta konto preknjižbe.
 2. Zatem pri vnosu računa izberemo način plačila, kateremu smo določili predhodno vnesen konto terjatve.

V kolikor gre za kombinacijo različnih dejavnosti ne samo izključno finančnih storitev, je potrebno zajemanje podatkov krmiliti z različnimi načini plačil in konti preknjižbe na vnosu izdanega računa. 

Vnos obračuna davka na finančne storitve

 1. Nazadnje v meniju Knjigovodstvo > Davek na finančne storitve
 2. Kliknemo Nov.
  • Program podatke samodejno prepiše v novo obdobje na osnovi knjižb iz dvostavnega knjigovodstva.
 3. Če kliknemo Pošlji v e-davke , program pošlje podatke neposredno v spletni portal eDavki.
  • Če kliknemo Pripravi XML za eDavke, program pripravi xml datoteko, ki jo shranimo na svoj računalnik, ter nato uvozimo na eDavke.

Urejanje obračuna

 1. Kliknemo Uredi, podatke spreminjamo, ter dodajamo vrednost morebitnih obresti ter pribitka.
  • Kliknemo Osveži podatke, program ponovno prepiše podatke iz knjižb dvostavnega knjigovodstva.
 2. Kliknemo Potrdi.

Brisanje obračuna

 1. Potrjen obračun prekličemo > Prekliči potrditev.
 2. V kolikor ni podatkov za obračun, obračun brišemo > Briši.

Kaj program pripravi?

Program pripravi temeljnico v dvostavnem knjigovodstvu ter plačilni nalog.

Zajemanje podatkov v obračun deluje po pravilu Plačane realizacije, zato program podatke prenese na osnovi knjižb na strani Dobro (plačila računov).

Program bo glede na nastavitev konta upošteval knjižbe plačil izdanih računov (po bančnem izpisku) na strani dobro in polnil podatke  ločeno po mesečnih obdobjih.

V tem prispevku