Vodenje več blagajn

Če imamo oddaljene poslovalnice in vodimo različne blagajne, uredimo nastavitve blagajne v meniju Šifranti ali v meniju Poslovanje.


Vnos nove blagajne v meniju Šifranti

Če smo že aktivirali meni Blagajna, vnašamo in urejamo podatke blagajne v meniju Šifranti > Blagajne. 

Če imamo odprto samo eno blagajno in želimo poleg obstoječe dodati novo, kliknemo na Nov znotraj omenjenega menija.

 


Vnos nove blagajne v meniju Poslovanje

Z vnosom podatkov nove blagajne v meniju Šifranti > Blagajne, program v meniju Poslovanje > Blagajna ponudi možnost izbire želene blagajne in vnosa blagajniških dnevnikov v izbrano blagajno.  

Vse nadaljnje blagajne lahko odpiramo tudi znotraj menija Poslovanje > Blagajna, s klikom na Nova blagajna.

 


Izbira blagajne pri vnosu izdanega in prejetega računa ter dnevnega iztržka

Izdan račun

Če pri vnosu izdanega računa izberemo možnost plačila računa preko blagajne, program ponudi možnost izbire ustrezne blagajne.


1. V meniju Poslovanje > Izdani računi > Nov vnesemo glavo računa kot za ostale izdane račune. 

2. Pri polju Blagajniški prejemek izberemo plačilo izdanega računa oziroma prejeti predujmi.

3. Program ponudi dodatno polje za:

  •  vnos datuma prejemka in
  •  izbiro ustrezne blagajne.

 

 

Prejeti račun

Pri vnosu prejetega računa in plačila tega preko blagajne, lahko izbiramo želeno poslovalnico oziroma blagajno.

 

1. V meniju Poslovanje > Prejeti računi > Nov vnesemo glavo računa kot za ostale prejete račune. 

2. Pri polju Plačilo izberemo na spustnem seznamu Blagajna.

3. Program ponudi dodatno polje za:

  • izbiro izdatka,
  •  vnos datuma izdatka in
  •  izbiro ustrezne blagajne.

 

Dnevni iztržek

Tudi pri vnosu dnevnega iztržka lahko izbiramo ustrezno blagajno.


1. V meniju Poslovanje > Dnevni iztržek > Nov vnesemo podatke o dnevnem iztržku. 

2. Pri polju Blagajna izberemo ustrezno blagajno.

 

 

V tem prispevku