Vodenje več blagajn

Če imamo oddaljene poslovalnice in vodimo različne blagajne, uredimo nastavitve blagajne v meniju Šifranti > Blagajne ali v meniju Poslovanje > Blagajna.

Vnos nove blagajne v meniju Šifranti

Če smo že aktivirali meni Blagajna, vnašamo in urejamo podatke blagajne v meniju Šifranti > Blagajne. 

Če imamo odprto samo eno blagajno in želimo poleg obstoječe dodati novo, kliknemo na Nov znotraj omenjenega menija.

Vnos nove blagajne v meniju Poslovanje

Z vnosom podatkov nove blagajne v meniju Šifranti > Blagajne, program v meniju Poslovanje > Blagajna ponudi možnost izbire želene blagajne in vnosa blagajniških dnevnikov v izbrano blagajno.  

Vse nadaljnje blagajne lahko odpiramo tudi znotraj menija Poslovanje > Blagajna, s klikom na Nova blagajna. 

Izbira blagajne pri vnosu izdanega računa 

Če pri vnosu izdanega računa izberemo možnost plačila računa preko blagajne, program ponudi možnost izbire ustrezne blagajne.

 1. V meniju Poslovanje > Izdani računi > 
 2. kliknemo Nov > vnesemo glavo računa kot za ostale izdane račune. 
 3. Vnesemo artikle, ter
 4. v polju Način plačila > izberemo Gotovina preko blagajne,
  • v polju Blagajna Izberemo blagajno (polje je prikazano, če vodimo več blagajn)
  • Blagajniški prejemek izberemo plačilo izdanega računa oziroma prejeti predujmi.
  • vnesemo datum prejemka.

Izbira blagajne pri vnosu prejetega računa

Pri vnosu prejetega računa in plačila tega preko blagajne, lahko izbiramo želeno poslovalnico oziroma blagajno.

 1. V meniju Poslovanje > Prejeti računi >
 2. kliknemo Nov > vnesemo glavo računa kot za ostale prejete račune. 
 3. v polju Plačilo izberemo na spustnem seznamu Blagajna.
 4. Program ponudi dodatno polje za:
  • izbiro izdatka,
  • vnos datuma izdatka in
  • izbiro ustrezne blagajne.

Izbira blagajne pri vnosu dnevnega iztržka

Tudi pri knjiženju dnevnega iztržka lahko izbiramo ustrezno blagajno.

 1. V meniju Knjigovodstvo > Knjiženje izdanih računov in iztržkov
 2. kliknemo Nov  > izberemo Iztržek vnesemo podatke o dnevnem iztržku. 
 3. V polju Način plačila izberemo Gotovina,
 4. izberemo Vrsto prejemka (dnevni iztržek)
 5. in določimo Blagajno.
V tem prispevku