Dopolnitve na področju obračuna plač

Ločen stolpec za ime in priimek delavca

Na preglednici delavcev smo ime delavca razdelili v dva ločena stolpca, v ime in priimek. Program na preglednici samodejno sortira delavce po imenu.  S klikom na posamezni stolpec lahko pregled delavcev spremenimo in jih sortiramo po imenu oziroma po priimku. Spremembo si program zapomni in predlaga enako sortiranje pri naslednjem obračunu plače.

Skupen strošek plače

Na preglednico delavcev smo dodali stolpec, ki prikazuje skupen strošek plače posameznega delavca in seštevek skupnih stroškov plač vseh delavcev. 

Skupen strošek plače zajema bruto plačo (neto izplačilo s prispevki iz plač in akontacijo dohodnine), povračilo stroškov prevoza in prehrane ter prispevke na plače.

Prikaz izračuna dohodnine na izpisu plačilne liste

Na izpis plačilne liste smo dodali postopek izračuna dohodnine. Formulo izračuna dohodnine program izpiše na plačilni izpisala samodejno, če se dohodnina računa po lestvici. V primeru, da smo pri delavcu ročno vnesli odstotek dohodnine, program formule izračuna dohodnine na plačilni listi NE izpiše.

Izpis prispevkov delodajalca na plačilni listi

V nastavitev izpisa plačilne liste, v zavihek ostale nastavitve, smo dodali možnosti izbire ali želimo, da se posamezni prispevki delodajalca na plačilni listi izpišejo ali ne. V programu je privzeta možnost izpisa posameznih prispevkov na plačilni listi.

Če kljukico pri polju Tiskanje posameznih prispevkov delodajalca odstranimo, bo na plačilni listi izpisan samo skupen znesek vseh prispevkov delodajalca. Ta možnost pride v poštev predvsem, ko želimo daljše plačilne liste izpisati na eni strani, saj zmanjšamo količino na plačilni listi izpisanih podatkov.   

Več o urejanju izpisa plačilne liste preberite tukaj.

V tem prispevku