Kako namestimo novo verzijo programa

Minimax je spletni program, kar pomeni, da program ni nameščen lokalno pri uporabniku, ampak na oddaljenem strežniku, do katerega uporabnik programa dostopa preko spletnega brskalnika.

Za vse dopolnitve, namestitve novih verzij, vnos obračunskih podatkov in vzdrževanje sistema skrbi Minimax.

Novosti in dopolnitve so nameščene na strežnik za vse uporabnike.

Vsakič, ko se kot uporabnik prijavimo v program, dostopamo do zadnje verzije programa z ažurnimi obračunskimi podatki, ki je usklajena z zakonodajo.

Ob namestitvi verzije na vstopni strani prejmemo sistemsko obvestilo s pregledom novosti.

Zakaj nekateri uporabniki ne vidijo vseh novosti?

Nove verzije vključujejo dopolnitve različnih modulov programa Minimax.

Obseg funkcionalnosti, ki jih uporabnik vidi v Minimaxu, je odvisen od izbire licence in pravic uporabnika, zato vsi uporabniki ne vidijo vseh modulov.

Če je novost v modul, ki jo izbrana licenca ne omogoča, uporabnik tega dela programa ne vidi.

Primer: 
Uporabnik z licenco Mikro poslovanje med funkcionalnostmi nima Zalog. Če so bile z novo verzijo programa dopolnitve na Zalogah, jih ta uporabnik ne bo videl.

Če bo uporabnik (plačnik) spremenil vrsto licence Maksi poslovanje, ki vključuje tudi Zaloge, bo ob ponovni prijavi v program imel vse možnosti za delo z Zalogami, ki seveda vključujejo tudi novosti.

V tem prispevku