Iskanje po znesku

Iskanje po znesku na preglednici izdanih in prejetih računov

Po novem lahko na preglednici izdanih in prejetih računov iščemo vnesene račune tudi po znesku. V polje za osnovno iskanje vpišemo znesek. S klikom na Najdi, prikaže program na preglednici računov samo račune, ki se z vpisanim zneskom ujemajo v celoti. 

Primer: če v polje za osnovno iskanje vpišemo 12, bo program na preglednici prikazal samo račune z zneskom 12,00 in ne bo pokazal računa z zneskom 512,00.

Iskanje po znesku na pogledu temeljnice

Iskanje po znesku smo dodali tudi na pogled in urejanje temeljnic. Po vnosu zneska, bo program prikazal na temeljnici samo knjižbe, ki se z vpisanim zneskom ujemajo v celoti.

Več o iskanju na pogledu in pri urejanju temeljnice preberite tukaj.

V tem prispevku