Tiskanje knjig DDV

Natisnemo lahko Knjigo izdanih in Knjigo prejetih računov pri obračunu DDV-ja.

Tiskanje knjige DDV

 1. V meniju > Knjigovodstvo > Obračun DDV,
 2. izberemo želeno knjigo DDV:
  • knjigo prejetih računov s klikom na Knjiga PR 
  • ali knjigo izdanih računov s klikom na Knjiga IR.
 3. V polju Obdobje izberemo obdobje obračuna DDV, ki ga želimo natisniti.
 4. S klikom Natisni pripravimo listino izpisa knjige DDV za izbrano obdobje DDV in jo natisnemo.
  •  Podatke iz preglednice lahko izvozimo v datoteko CSV (excel).

Podatki knjige DDV

Na pregledu knjige DDV lahko omejimo določene parametre za prikaz knjige DDV.

 1. Izberemo obdobje obračuna DDV.
 2. Vnesemo: datum knjiženja,
 3. datum prejema,
 4. datum listine,
 5. Vnesemo Datum za DDV: znotraj obdobja možna dodatna datumska omejitev
 6. in številko listine.
 7. Izberemo samo določeno stranko.
 8. Omejimo vrsto obračuna DDV.
 9. Izberemo kateri računi bodo upoštevani pri prikazu
  • računi iz Slovenije, 
  • računi iz ostalih držav EU, 
  • računi iz držav izven EU.
 10. Zapise v knjigi DDV poiščemo s klikom Najdi.
  • Če prikaza nismo omejili z nobenim od zgornjih pogojev, bodo v preglednici prikazani vsi podatki.
V tem prispevku