Tiskanje knjig DDV

Natisnemo lahko Knjigo izdanih in Knjigo prejetih računov pri obračunu DDV-ja.

Tiskanje knjige DDV

 1. V meniju > Knjigovodstvo > Obračun DDV.
 2. Izberemo želeno knjigo DDV:
  • knjigo prejetih računov s klikom na Knjiga PR 
  • ali knjigo izdanih računov s klikom na Knjiga IR.
 3. V polju Obdobje izberemo obdobje obračuna DDV, ki ga želimo natisniti.
 4. S klikom na Natisni pripravimo listino izpisa knjige DDV za izbrano obdobje DDV in jo natisnemo.
  •  Podatke iz preglednice lahko izvozimo v datoteko CSV (excel).

Podatki knjige DDV

Na pregledu knjige DDV lahko omejimo določene parametre za prikaz knjige DDV.

 1. Izberemo obdobje obračuna DDV.
 2. Vnesemo datum knjiženja.
 3. Vnesemo datum prejema.
 4. Vnesemo datum listine.
 5. Vnesemo Datum za DDV: znotraj obdobja možna dodatna datumska omejitev
 6. Vnesemo številko listine.
 7. Izberemo samo določeno stranko.
 8. Omejimo vrsto obračuna DDV.
 9. Izberemo kateri računi bodo upoštevani pri prikazu
  • računi iz Slovenije, 
  • računi iz ostalih držav EU, 
  • računi iz držav izven EU.
 10. Zapise v knjigi DDV poiščemo s klikom na Najdi.
  • Če prikaza nismo omejili z nobenim od zgornjih pogojev, bodo v preglednici prikazani vsi podatki.
V tem prispevku