Vnos dobropisov vezanih na zaloge (vračilo zaloge)

Navodilo velja v primerih, ko zalogo vrnemo dobavitelju. V program vnesemo negativni prejem za vrnjene kose in nato dobropis s povezavo na negativni prejem.

Primer:

Knjižili smo prejeti račun s povezavo na prejem na zalogo 10 kosov blaga. Po prejemu blaga smo ugotovili, da nam je dobavitelj dostavil tri kose več kot je bilo dogovorjeno (10 namesto 7). Tri kose smo vrnili, za katere pa nam je dobavitelj izstavil dobropis.

Vnos negativnega prejema za vrnjene kose

 1. V meniju Poslovanje > Zaloge izberemo Nov prejem.
 2. izberemo dobavitelja, od katerega smo prejeli dobropis.
 3. Izberemo artikel, ki smo ga vrnili.
 4. Vnesemo negativno količino vrnjenih kosov (v našem primeru -3 ).
 5. Po vnosu negativne količine, program prikaže dodatno polje Povezava
 6. Na spustnem seznamu izberemo originalni prejem, s katerim smo prejeli artikle, ki jih vračamo.
 7. S klikom na Shrani, program zapiše na vrstico negativni prejem s povezavo na originalni prejem.
 8. Vnos prejema Potrdimo.

Vnos prejetega dobropisa s povezavo na negativni prejem

Po vnosu vračila artiklov iz zalog, poknjižimo še prejeti dobropis. Znesek odhodka na dobropisu mora biti enak ovrednotenemu znesku na negativnem prejemu.

Če prejeti račun nima enakega zneska kot je ovrednoten negativni prejem, bo program samodejno uskladil osnovo z vrednostjo prejema. Razlika med vrednostjo prejema in vneseno osnovo se bo predlagala za osnovo na novem odhodku.

 1. V meniju Poslovanje > Prejeti računi izberemo Nov.
 2. Izberemo dobavitelja in vnesemo potrebne podatke, vključno z negativnim zneskom dobropisa.
 3. Na vrstici računa izberemo odhodek, ki nosi konto 5009 - Prehodni konto zaloge, ki ima v nastavitvah določeno povezavo na zalogo.
 4. Program ponudi dodatno polje Prejem. Na spustnem seznamu izberemo negativni prejem, ki smo ga pravkar vnesli v zalogah.
 5. Kliknemo Shrani vrstico.
 6. Račun potrdimo
V tem prispevku