Vnos novega prejemka ali izdatka

Prejemke in izdatke vnašamo v blagajniški dnevnik za izbrani dan.

Navodilo velja za ročno vnos Prejemkov ali Izdatkov.

 1. . V meniju Poslovanje > Blagajna najprej odpremo nov ali obstoječi blagajniški dnevnik.
 2. Kliknemo Nov prejemek ali Nov izdatek.
 3. Na spustnem seznamu izberemo delavca ali strankoIzbira je odvisna od izdatka oziroma prejemka.
 4. Lahko izberemo analitiko, ki se bo knjižila na konto obveznosti oziroma terjatve. 
 5. Vnesemo opis, ki velja za glavo dokumenta.
 6. Na spustnem seznamu izberemo prejemek oziroma izdatek. V programu so prejemki in izdatki vneseni v meniju Šifranti > Prejemki in izdatki.
  • S klikom na  lahko dodamo nov prejemek oziroma izdatek,
  • s klikom na pa lahko spreminjamo nastavitve izbranega prejemka oziroma izdatka. 
 7. Lahko vnesemo opis vrstice.
 8. Vnesemo znesek.
 9. Izberemo denarno enoto.
 10. Če želimo blagajniški prejemek oziroma izdatek povezati z izdanim oziroma prejetim računom, ga izberemo na spustnem seznamu v polju Račun
 11. Po končanem vnosu podatkov blagajniški izdatek oziroma prejemek shranimo.
 12. Po enakem postopku vnesemo različne prejemke in izdatke za isti blagajniški dnevnik.
 13. Ko smo vnesli vse prejemke in izdatke kliknemo Zaključi dnevnik
  • S potrditvijo blagajniškega dnevnika program poknjiži vnesene prejemke in izdatke.

Pri knjiženju prejetega oziroma izdanega računa s povezavo na blagajno, program samodejno odpre nov blagajniški dnevnik, če za tisti dan dnevnik še ni bil odprt.  

V tem prispevku