Geslo uporabniškega računa

Pozabljeno geslo

Če smo pozabili svoje geslo, pri prijavi kliknemo na Pozabljeno geslo?

 1. Vpišemo e-poštni naslov, s katerim smo registrirani v program.
 2. Kliknemo na povezavo v e-pošti, ki jo prejmemo na  e-naslov.
 3. Vnesemo novo geslo
  • Geslo ima vsaj šest znakov in ne sme vsebovati našega imena, priimka ali e-pošte.
 4. Ponovno vnesemo geslo.

Po uspešnem vnosu se ponovno prijavimo v program z novim geslom.

Sprememba gesla

Geslo lahko tudi spremenimo in sicer v nastavitvah uporabniškega računa.

 1. Ob prijavi v program izberemo Plačnik  > Moj profil,
 2. Kliknemo na gumb > Urejanje osnovnih podatkov,
 3. Kliknemo gumb Sprememba gesla.
 4. Vnesemo trenutno geslo.
 5. Nato vnesemo novo geslo.
  • Geslo ima vsaj šest znakov in ne sme vsebovati vašega imena, priimka ali e-pošte.
 6. Ponovimo novo geslo.
 7. Kliknemo Shrani.

Pri ponovni prijavi vpišemo novo, spremenjeno geslo.

Zaklenjeno geslo

Če pri prijavi v program Minimax večkrat vtipkamo napačno geslo. Program zaklene geslo. V tem primeru pošljemo sporočilo o zaklenjen uporabniškem račun na e-naslov podpora@minimax.si .

Ko prejmemo povratno informacijo s strani podpore Minimax o ureditvi:

 • najprej brišemo zgodovino brskanja v brskalniku
 • nato ponovno zaženemo brskalnik, 
 • pri prijavi izberemo Pozabljeno geslo?.
 • in ga ponastavimo.

V tem prispevku