Pridobivanje podatkov strank iz javne baze

V meniju Šifranti > Stranke lahko iščemo in prenesemo podatke o strankah iz javne baze. Stranko poiščemo v javni bazi po:

  • nazivu, 
  • davčni številki ali 
  • številki transakcijskega računa.

Po potrditvi izbire stranke, program prenese vse podatke iz javne baze v naš šifrant. Pri prenosu podatkov izbere zapis, ki je bil zadnji spremenjen.

Več o vnosu stranke v šifrant preberite tukaj.

V tem prispevku