Pregled vrstic izdanih računov po tipu in državi stranke

Po novem lahko pregled vrstic izdanih računov dodatno omejimo glede na tip in/ali državo stranke. 

 1. V meniju Poslovanje > Izdani računi izberemo zavihek Vrstice.
 2. Program prikaže na preglednici vrstice izdanih računov.
 3. S klikom na Napredno iskanje lahko pregled vrstic izdanih računov dodatno omejimo po:
  • Šifri artikla.
  • Nazivu artikla.
  • Vrsti obračuna DDV.
  • Datumu opravljanja.
  • Tipu stranke
  • Državi.
  • Analitiki vrstic.
  • Analitiki glave računa
  • Kupcu.
  • Številčenju.

V tem prispevku