Povrnitev izgubljenih vnosov v Dvostavnem knjigovodstvu zaradi nenadne prekinitve delovanja programa

V primeru, ko med ročnim knjiženjem v Dvostavnem knjigovodstvu pride do prekinitve delovanja programa  (na primer zaradi izpada električne energije, prekinitve povezave z internetom, druge težave…), program Minimax omogoča obnovitev ne shranjenih podatkov (knjižb).

Podatke lahko obnovimo samo v primeru preden začnemo oz. nadaljujemo z vnosom knjižb.

Ko po prekinitvi delovanja programa ponovno zaženemo program:

Če smo vnašali knjižbe in temeljnice še nismo shranili

 1. na osnovni preglednici v Dvostavnem knjigovodstvu prikaže gumb Obnovi izgubljene knjižbe.
 2. Kliknemo na  Obnovi izgubljene knjižbe : program pripravi temeljnico z obnovljenimi knjižbami, ki še niso bile shranjene.
 3. S klikom na Shrani  bo temeljnica shranjena.
  •  s klikom na Opusti bodo izgubljene zadnje spremembe (»izgubljene« knjižbe) in jih ne bo več mogoče obnoviti.

Če smo vnašali knjižbe na temeljnico, ki je delno že bila shranjena

 1. na osnovni preglednici v Dvostavnem knjigovodstvu poiščemo temeljnico, ki smo jo urejali, ko je bilo delo prekinjeno.
 2. Odpremo obstoječo temeljnico z vrsticami, ki so bile že shranjene.
 3. Za obnovitev podatkov izberemo Dodaj izgubljene knjižbe, da bo program dodal vrstice s knjižbami, ki so bile vnesene med zadnjim shranjevanjem in prekinitvijo dela s programom.
 4. S klikom na Shrani bodo podatki na temeljnici shranjeni.
  • s klikom na Opusti bodo izgubljene zadnje spremembe (»izgubljene« knjižbe) in jih ne bo več mogoče obnoviti.
V tem prispevku