Povečanje splošne olajšave in olajšave za vzdrževane družinske člane

Novela prinaša postopno zviševanje splošne olajšave s trenutnih 3.500 evrov na 7.500 evrov do leta 2025. Pri tem je določeno predhodno obdobje od davčnega leta 2022 do 2024. Postopen dvig splošne olajšave prinaša ob enaki bruto plači višje neto izplačilo.

Uskladi se tudi olajšava za vzdrževane družinske člane, osebna olajšava za invalida s 100 % telesno okvaro, olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje. 

Spremembe pri zgoraj navedenih olajšavah so že sistemsko dodane v program.

V tem prispevku