Obračun poslovodenja (video)

V posnetku prikazujemo, kako v programu pripravimo obračun za poslovodno osebo.


Vsebina posnetka

0:10 Podatki o poslovodni osebi v šifrantu Delavci

0:50 Obračun poslovodenja

V tem prispevku