Prejeti račun brez povezave z maloprodajo

Navodilo velja za primer vnosa prejetega računa za maloprodajo, katero pa ne vodimo preko programa Minimax.

 1. V meniju Poslovanje > Prejeti računi > Nov vnesemo glavo računa enako kot za vse druge prejete račune.
 2. V polju Analitika izberemo analitiko, ki smo jo predhodno vnesli v šifrantu analitik.
 3. V vrstici prejetega računa izberemo odhodek, ki ima naslednje lastnosti:
  • Konto, ki se uporablja za knjiženje nabavne vrednosti.
  • Ustrezne nastavitve za DDV.
  • Povezavo na Zaloga blaga - nepovezana maloprodaja.
   • Če nimamo ustreznega odhodka, ga dodamo s klikom na ikono , oziroma uredimo obstoječega s klikom na ikono . Nato odhodek shranimo.
 4. Po izbiri odhodka program poleg polja Osnova in Znesek DDV prikaže dodatna polja:
  • Prodajno vrednost in DDV od prodajne vrednosti
  • Nabavno vrednost in Razlika v ceni
 5. Preverimo znesek osnove in znesek DDV.
 6. Vnesemo podatek o prodajni vrednosti in DDV-ju od prodajne vrednosti.
 7. Nabavno vrednost in razliko v ceni program izračuna samodejno.
 8. Kliknemo Shrani vrstico.
 9. Račun potrdimo.

Kaj program pripravi?

Po potrditvi računa program pripravi temeljnico s knjižbami:

 • Prodajna vrednost na konto 6630.
 • DDV od prodajne vrednosti na konto 6640.
 • Nabavna vrednost na konto 6590.
 • Razlika v ceni na konto 6690.
V tem prispevku