Prejeti račun brez povezave z maloprodajo

Navodilo velja za primer vnosa prejetega računa za maloprodajo, katero ne vodimo preko programa Minimax.


1. V meniju Poslovanje > Prejeti računi > Nov vnesemo glavo računa enako kot za vse druge prejete račune.

2. V polju Analitika izberemo analitiko, ki smo jo predhodno vnesli v šifrantu analitik.

3. V vrstici prejetega računa izberemo odhodek, ki ima naslednje lastnosti:

  • Konto, ki se uporablja za knjiženje nabavne vrednosti.
  • Ustrezne nastavitve za DDV.
  • Povezavo na Zaloga blaga - nepovezana maloprodaja.

Če nimamo ustreznega odhodka, ga dodamo s klikom na ikono , oziroma uredimo obstoječega s klikom na ikono . Nato odhodek shranimo.


4. Po izbiri odhodka program poleg polja Osnova in Znesek DDV prikaže dodatna polja:

  • Prodajno vrednost in DDV od prodajne vrednosti
  • Nabavno vrednost in Razlika v ceni

5. Preverimo znesek osnove in znesek DDV.

6. Vnesemo podatek o prodajni vrednosti in DDV-ju od prodajne vrednosti.

7. Nabavno vrednost in razliko v ceni program izračuna samodejno.

8. Kliknemo Shrani vrstico.

9. Račun potrdimo.


 

Kaj program pripravi?

Po potrditvi računa program pripravi temeljnico s knjižbami:

  • Prodajna vrednost na konto 6630.
  • DDV od prodajne vrednosti na konto 6640.
  • Nabavna vrednost na konto 6590.
  • Razlika v ceni na konto 6690.

 

 

V tem prispevku