Prejeti račun brez povezave z maloprodajo

Navodilo velja za primer vnosa prejetega računa za maloprodajo, katero ne vodimo v programu Minimax.

 1. V meniju Poslovanje > Prejeti računi > Nov vnesemo glavo računa enako kot za vse druge prejete račune.
 2. Na vrstici prejetega računa dodamo odhodek z naslednjimi nastavitvami:
  • Vrsto odhodka > Zaloga blaga – nepovezana maloprodaja,
  • Konto, ki se uporablja za knjiženje nabavne vrednosti.
  • Ustrezne nastavitve za DDV.
 3. Pri vnosu odhodka program poleg polja Osnova in Znesek DDV prikaže dodatna polja:
  • Prodajno vrednost in DDV od prodajne vrednosti
  • Nabavno vrednost in Razlika v ceni
 4. Preverimo znesek osnove in znesek DDV.
 5. Vnesemo podatek o prodajni vrednosti in DDV od prodajne vrednosti.
 6. Nabavno vrednost in razliko v ceni program izračuna samodejno.
 7. Vnos odhodka shranimo.
 8. Račun potrdimo.

Kaj program pripravi?

Po potrditvi računa program pripravi temeljnico s knjižbami:

 • Prodajna vrednost na konto 6630.
 • DDV od prodajne vrednosti na konto 6640.
 • Nabavna vrednost na konto 6590.
 • Razlika v ceni na konto 6690.
V tem prispevku