Pri delavcu imam vpisan odtegljaj, vendar ga pri plači ne obračuna

Če imamo vnesen odtegljaj in ga program ne obračuna, preverimo naslednje nastavitve.


Nastavitve obračuna plač

1. V meniju Plače > Obračun Plač > 

2. Na prvem koraku obračuna kliknemo Uredi 

3.  ter v polju Obračun odtegljajev > dodamo kljukico.


Nastavitev delavca

1. V meniju Šifrant > Delavcev na delavcu kliknemo > Odtegljaji.  

  • Preverimo , da smo podatke za Odtegljaj vnesli pred vnosom novega obračuna
  • Če smo odtegljaj vnesli naknadno, moramo delavca ponovno dodati na obračun, da bo odtegljaj upoštevan na obračunu.
  • Datum začetka obračunavanja odtegljaja ne sme biti večji od datuma obračuna plače 
  • in Datum konca obračunavanja odtegljaja ne sme biti manjši od datuma obračuna plače

 

V tem prispevku