Pri delavcu imam vpisan odtegljaj, vendar ga pri plači ne obračuna

Navodilo velja za primer, ko imamo pri delavcu vnesen odtegljaj, vendar ga program ne obračuna. V tem primeru preverimo nastavitve obračuna plače in nastavitev delavca.

Nastavitve obračuna plač

 1. V meniju Plače > Obračun Plač izberemo plačo, katere nastavitve želimo preveriti.
 2. Na prvem koraku obračuna kliknemo Uredi.
 3. Preverimo ali je v polju Obračun odtegljajev dodana kljukica.

Nastavitev delavca

 1. V meniju Šifrant > Delavci izberemo delavca, kateremu želimo obračunati odtegljaj.
 2. Postavimo se na Ostali podatki delavca in izberemo Odtegljaji.
 3. Izberemo odtegljaj katerega nastavitve želimo preveriti. 
 4. Preverimo, da:
  • Smo podatke za odtegljaj vnesli pred vnosom novega obračuna. Če smo odtegljaj vnesli naknadno (po vnosu obračuna plače), moramo delavca ponovno dodati na obračun, da bo odtegljaj upoštevan na obračunu.
  • Datum začetka obračunavanja odtegljaja ni večji od datuma obračuna plače.
  • Datum konca obračunavanja odtegljaja ni manjši od datuma obračuna plače.
V tem prispevku