Vnos mesečnega bančnega izpiska glede na datum plačila

V meniju  Banka > Bančni izpiski lahko vnašamo izpiske po dnevnih ali mesečne izpiske.

V kolikor želimo, da so v primeru mesečnih izpiskov,  zavedeni pravilni datumi plačil, lahko na vrstici izpiska vnesemo datum plačila.

Če je datum na vrstici izpiska drugačen od tega, ki je v glavi izpiska, program pripravi ločeno temeljnico. Toliko kot imamo datumov na vrstici, toliko imamo tudi temeljnic.

  1. Izberemo meni Banka > Bančni izpiski > Nov.
  2. Vnesemo vrstice bančnih izpiskov.
  3. Če imamo več plačil znotraj enega meseca, vpišemo na vsako vrstico svoj datum.
  4. Potrdimo izpisek.
  5. Program pripravi temeljnico, ki je sestavljena iz toliko temeljnic, kolikor smo vnesli datumov plačil.
V tem prispevku