Delno subvencioniranje skrajšanega delovnega časa in začasnega čakanja na delo (COVID-19)

Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 ureja možnost odreditve dela s skrajšanim delovnim časom ob hkratni delni napotitvi na začasno čakanje na delo delavca, ki ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas, na način, da delodajalec delavcu zagotavlja delo vsaj za polovični delovni čas.


Navodilo velja za pripravo obračuna plače v skladu z Zakonom o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 od 10.7.2020 dalje.

 1. V meniju Plače > Obračun plač vnesemo novo plačo.
 2. Pomembno je, da imamo na prvem koraku obračuna plače izbrano vrsto obračuna Plača (obračun običajne plače).
 3. Pri polju Nadomestila (dopust, boleznine) iz povprečja mesecev vnesemo 3 (op. program upošteva predhodno pripravljene in potrjene obračune).
 4. Če želimo, da program pri izračunu urne postavke za nadomestila upošteva tudi ure dopusta, dodamo kljukico pri polju Upoštevaj dopust pri izračunu nadomestil.
 5. Na drugem koraku obračuna plače izberemo delavca. 
 6. Kliknemo Uredi.
 7. V primeru skrajšanega delovnega časa vnesemo (vpišemo) naslednje vrste izplačila:
  • redno delo in
  • Čakanje na delo Covid 19 (B02), kjer vnesemo število ur in poljuben opis. Program izračuna urno postavko iz povprečja plač zadnjih treh mesecev. V kolikor je izračunano nadomestilo nižje od minimalne plače, program samodejno doda razliko do minimalne plače.
  • V koliko tako izračunana urna postavka ne ustreza, izberemo vrsto izplačila Čakanje na delo Covid 19 (B02) - ročni vnos, kjer vpišemo število ur, urno postavko in ter poljuben opis. Pri ročnem vnosu nadomestila čakanja na delo moramo biti pozorni, da obračunano nadomestilo ni nižje od minimalne plače.
  • Če delavec v obdobju zadnjih treh mesecev ni prejel izplačila niti ene mesečne plače, mu pripada nadomestilo plače v višini osnovne plače, določene v pogodbi o zaposlitvi. Višina nadomestila plače ne sme presegati višine plače, ki bi jo delavec prejel, če bi delal.
 8. Vnos podatkov potrdimo.
 9. Program bo za obračunane ure čakanja na delo zmanjšal ure rednega dela in ure dodatka na delovno dobo.
 10. Po končanem vnosu, podatke za obračun plače shranimo.
 11. S klikom Naprej nadaljujemo z obračunom plač. Na zadnjem koraku obračun plače zaključimo. 

Kaj program pripravi?

 • Plačilno listo s prikazanim podatkom glede vrste izplačila.
 • Plačilne naloge.
 • REK-1 obrazec z vrsto dohodka 1001. 
  • v polje 105 polni celoten znesek nadomestila. 
  • V analitičnem delu REK obrazca v polje B01 program vpiše znesek rednega dela, 
  • v polje B02 pa znesek obračunanega nadomestila plače.
 • Temeljnico. V kolikor je delodajalec upravičen do subvencioniranega skrajšanega delovnega časa, temeljnico ročno uredimo.
V tem prispevku