Osnovne možnosti

Articles

Obračun plače: Korak 1 (osnovne nastavitve)
Program omogoča enostaven obračun plač v treh korakih. V nadaljevanju opisujemo vnos podatkov na prvem koraku obračuna
Obračun plače: Korak 2 (vnos delavcev in urejanje vrstic obračuna)
Na drugem koraku obračuna vnašamo podatke za izbrani obračun posameznega zaposlenca (pri zasebniku tudi za zasebnika). Program bo na osnovi zadnjega obračuna plač in nastavitvenih podatkov predlagal plačo za vse zaposlene.
Obračun plače: Korak 3 (predogled in potrditev)
Na tretjem oziroma na zadnjem koraku obračuna plače, preverimo listine, ki nastanejo po potrditvi obračuna plače in oddamo datoteke na eDavke.
Obračun dohodnine, ko plačo obračunavamo v več delih
Pri izračunu akontacije dohodnine v več delih je zelo pomembno, da imamo na prvem koraku urejeni naslednji dve nastavitvi: U poštevanje predhodnih izplačil za izračun dohodnine . V tem primeru program preverja glede na datum izplačila pla...
Izračun urne postavke za nadomestila
Navodilo se nanaša na izračun urne postavke za nadomestila. V meniju  P lače > Obračun plače vnesemo novo plačo. Na prvem koraku obračuna kliknemo Uredi . V zavihku Osnovni podatki vnesemo pri polju Nadomestila (dopust, bo...
Kako obračunam drugo plačo v mesecu?
Navodilo velja za drugi obračun plače v istem mesecu. Pri obračunu druge plače, izberemo enak mesec obračuna, uredimo naziv in preverimo nastavitve obračuna (upoštevanje olajšav, obračun odtegljajev).
Obračun plače glede na število točk na mesec
Če želimo obračunati plačo glede na število točk na mesec, uredimo nastavitve na sledeči način:
Obračun prispevkov od razlike do minimalne plače (osnove)
Če je na obračunu plače znesek bruto plače pri polnem fondu ur pod minimalno plačo (vnašajo jo skrbniki sistema), bo Minimax samodejno obračunal prispevke od razlike do minimalne plače za obračunane ure
Popravek datuma izplačila po potrditvi plač
Na potrjenem obračunu plače lahko naknadno spremenimo datum izplačila neto plače in prispevkov.
Preklic obračuna plač
Zadnji zaključen in neoddan (na eDavke) obračun plače lahko prekličemo. Ostale neoddane obračune lahko preklicujemo po predhodnem posvetu z davčnim kontrolorjem.
Obračun plače za mesec pred vstopom v Minimax zaradi podatkov o dohodnini
Program omogoča obračun plač za največ en mesec pred začetkom poslovanja v programu Minimax, zato je ta način vnosa podatkov za dohodnino upoštevan samo, če pričnemo s knjiženjem v programu 1. januarja tekočega leta in želimo urediti vnos sam...