Plače

Obračun plače

Program Minimax omogoča enostaven obračun plač, zaostalih izplačil in nadomestil plač, izrednih izplačil, jubilejnih nagrad in odpravnin. Pri obračunu program pripravi vse potrebne obrazce za oddajo na eDavke, AJPES, ZZZS, plačilne liste delavcem ter arhiv podjetja, plačilne naloge in samodejno temeljnico z vsemi vknjižbami v glavno knjigo.

Prispevki zasebnika

Program omogoča enostaven obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike, zaposlene iz dejavnosti in tiste s popoldansko dejavnostjo. Pri obračunu program pripravi vse potrebne obrazce za oddajo na eDavke in zasebnika, plačilne naloge, samodejno temeljnico z vsemi vknjižbami v glavno knjigo.

Drugi osebni prejemki

Program omogoča enostaven obračun drugih osebnih prejemkov iz bruto ali neto zneska, kot so: avtorski honorarji, darila, dividende, dobitki v nagradnih igrah, finančni najem, nagrade, najemnine, obresti od posojil, osebno dopolnilno delo, podjemne pogodbe, štipendije, delo dijakov in študentov, sejnine,… Pri obračunu drugih osebnih prejemkov program pripravi vse potrebne obrazce, ki jih oddamo na eDavke, dokumente za prejemnike izplačil ter arhiv podjetja, plačilne naloge, avtomatično temeljnico z vknjižbami obveznosti in stroškov v glavno knjigo.

Dohodnina in M4

V programu pripravimo lahko podatke za poročanje FURS-u (upoštevane olajšave za vzdrževane družinske člane) in tiskamo obvestila delavcem o obračunani akontaciji dohodnine za leto.