Podprti osebni prejemki v Minimaxu

Vrsta dohodka na REK-O

Vrsta dohodka na individualnem REK

1144

Dohodek za vodenje poslovnega subjekta

1109

Drugi dohodki iz delovnega razmerja

2501

Dohodek na podlagi pogodbenega razmerja (podjemna pogodba, tudi posamezni posel)

1230

Preostali dohodki iz drugega pogodbenega razmerja


2502

Dohodek na podlagi pogodbenega razmerja (podjemna pogodba, tudi posamezni posel) – brez posebnega davka na določene prejemke (4. čl. ZPDDP)

1230

Preostali dohodki iz drugega pogodbenega razmerja


2503

Dohodek za opravljeno delo na drugi podlagi (sejnine, sodni cenilci, izvedenci, tolmači...)

1230

Preostali dohodki iz drugega pogodbenega razmerja

2504

Dohodek za opravljeno avtorsko delo

1230

Preostali dohodki iz drugega pogodbenega razmerja

1505

Dohodek dijakov in študentov za opravljanje prostovoljne prakse

1230

Preostali dohodki iz drugega pogodbenega razmerja

1509

Plačilo prispevka za ZZ (kratkotrajno delo, delovršna pogodba, delo po napotnici SŠ)

1230

Preostali dohodki iz drugega pogodbenega razmerja

1511

Plačilo prispevka za ZZ in za PIZ (storilci prekrškov na splošno koristnem delu...)

1230

Preostali dohodki iz drugega pogodbenega razmerja

1516

Dohodek iz začasnega ali občasnega dela upokojencev

1230

Preostali dohodki iz drugega pogodbenega razmerja

2518

Dohodek za študentsko delo – zavarovanci po 15. ali 16. čl. ZPIZ-21603

Dohodek iz dejavnosti (68. čl. ZDoh-2)

2500

Dohodek iz dejavnosti – davčno odtegljaj po 68. členu ZDoh-2

1604

Dohodek iz dejavnosti (68. čl. ZDoh-2) - nastopajoči izvajalci in športniki

2500

Dohodek iz dejavnosti – davčno odtegljaj po 68. členu ZDoh-2

1701

Dohodek iz oddajanja premoženja v najem

4100

Dohodek iz oddajanja premoženja v najem

1702

Dohodek iz oddajanja kmetijskega ali gozdnega zemljišča v najem

4100

Dohodek iz oddajanja premoženja v najem

1705

Dohodek iz oddajanja premičnega premoženja v najem

4100

Dohodek iz oddajanja premoženja v najem

1750

Dohodek iz prenosa premoženjske pravice – 10 % norm. stroškov

4200

Dohodek iz prenosa premoženjske pravice


1751

Dohodek iz prenosa premoženjske pravice – 0 % norm. stroškov

4200

Dohodek iz prenosa premoženjske pravice


1801

Nagrade, darila, dobitki in ostali drugi dohodki

6300

Preostali drugi dohodki


1805

Kadrovske in druge štipendije

6300

Preostali drugi dohodki

1901

Obresti

5400

Obresti

1920

Dividende

5700

Dividende


V tem prispevku