Osnovne možnosti osebnih prejemkov

Articles

Vnos obračuna drugi osebni prejemki
Drugi osebni prejemki so obdavčena izplačila, ki v večini ne izvirajo iz delovnega razmerja. Namenjena so zunanjim pogodbenim sodelavcem. Obračun pripravimo v treh korakih.
Vnos osebe za obračun DOP
Navodilo velja za vnos osebe, za katero želimo obračunati druge osebne prejemke, kot so avtorski honorar, podjemne pogodbe, občasno delo upokojencev, ipd
Podprti osebni prejemki v Minimaxu
Programa Minimax podpira vrste osebnih prejemkov, ki so opisani v tej preglednici.