Zakon o interventnem ukrepu na področju trga dela (ZIUPTD)

Subvencija je od 1.1.2020 ukinjena. Uveljavljanje spodbude pa velja do izteka 24-mesečnega obdobja od datuma zaposlitve.

V Uradnem listu RS, št. 90/2015 je bil objavljen Zakon o interventnem ukrepu na področju trga dela – ZIUPTD, ki zaradi spodbujanja zaposlovanja določa začasno spodbudo za zaposlovanje starejših brezposelnih oseb. Delodajalec, ki v obdobju od 1. januarja 2016 do 31. decembra 2017 sklene pogodbo o zaposlitvi z brezposelno osebo (nedoločen čas), starejšo od 55 let, ki je najmanj šest mesecev pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi prijavljena v evidenci brezposelnih oseb, je za prvih 24 mesecev zaposlitve oproščen plačila vseh prispevkov delodajalca (16,1 % od osnove za prispevke). Spodbuda je bila podaljšana do 31.12.2019. 

Navodilo velja za primer obračuna subvencije Zaposlitev starejše osebe od 55 let po ZIUPTD.

Nastavitve delavca

  1. V meniju Šifranti > Delavci,
  2. izberemo delavca, kateri izpolnjuje pogoje za subvencijo,
  3. kliknemo Uredi > 
  4. na zavihku Osnovni podatki - izpolnimo polje datum rojstva.
  5. na zavihku Podatki za osebne prejemke, v razdelku Podatki za subvencije > izberemo vrsto subvencije>  Zaposlitev starejše osebe od 55 let po ZIUPTD ali mlajše osebe od 30 let po ZIUPTDSV, 
  • Nastavitev z datumi za določen čas uporabljamo samo za oprostitev oz. 5x prispevka za zaposlovanje na - v skladu s to nastavitvijo program tudi ustrezno označi na REK-1 obrazcu v tem primerih postavka o zaposlitvi za nedoločen/določen čas.

Kaj program pripravi?

V REK-1 obrazcu osnovo za prispevke delavca, vpiše v polje 314. Prispevke delodajalca samo obračuna. Podatke o prispevkih vpiše v polje A022 na individualnem REK obrazcu.

V tem prispevku