Stranke

Articles

Šifrant Stranke
Šifrant strank je povezan z javno bazo. Stranko poiščemo v javni bazi po nazivu, davčni številki ali številki transakcijskega računa.
Stranke ne najdemo v javni bazi
Stranke ne najdemo preko javne baze in jo moramo ročno vnesti.
Vnos stranke
Stranko lahko vnesemo ročno ali pa jo poiščemo in prenesemo podatke iz javne baze.
Urejanje stranke
Navodilo velja za primer urejanja podatkov stranke. Če želimo, da bodo popravki upoštevani na obstoječem dokumentu, ga prekličemo in ponovno izstavimo.
Kako v šifrant strank vnesem fizično osebo?
Za poslovanje s fizičnimi osebami (na primer za izdani račun) stranko najprej ročno vnesemo v šifrant, saj fizičnih oseb ni v javni bazi.
Iskanje in izvažanje strank
V meniju Šifranti > Stranke lahko stranko poiščemo po nazivu, šifri ali davčni številki. Seznam strank izvozimo v preglednico (CSV).
Združevanje strank
Če imamo v šifrantu dvakrat ali celo večkrat vneseno isto stranko, program sicer preprečuje z opozorili večkratni vnos stranke z isto davčno številko, lahko pa se to zgodi z uvozom šifranta strank.V tem primeru stranke združimo, pri čemer program združi vse dokumente in podvojeno stranko izbriše.
Stranke ne prikaže na spustnem seznamu
V Šifrantu > Stranke preverimo ali imamo pri izbrani stranki dodano kljukico v polju Uporaba.
Brisanje stranke
Šifrant strank je povezan z ostalimi deli programa, tako da je brisanje mogoče le, če stranka ni bila izbrana pri vnosu podatkov.