Konti

Articles

Šifrant Konti
V meniju Šifrant > Konti pregledujemo, dodajamo, urejamo in brišemo konte, izvozimo kontni načrt in masovno urejamo lastnosti kontov.
Vnos novega analitičnega konta
V program lahko vnašamo pet in več mestne analitične konte. Izberemo nov konto, ki je za en znak daljši od osnovnega konta. Osnovni konto določa lastnosti novega konta.
Masovno urejanje lastnosti kontov
Program omogoča v meniju Šifranti > Konti masovno urejanje lastnosti kontov. Masovno urejanje je namenjeno enostavnemu spreminjanju lastnosti večji skupini kontov.
Nastavitve kontov v povezavi z vnosom podatkov in knjiženjem v Minimaxu
Za vnos in posledično knjiženje po strankah, delavcih in analitikah določamo prikaz teh podatkov na posameznih kontih. Za vsak konto lahko določimo ali bomo določene podatke na vnosih vnašali ali ne.
Prehod na enotni kontni načrt
Navodilo velja za primer prehoda na enotni kontni načrt, ki je stopil v veljavo s 1.1.2016.
Spreminjanje naziva dvomestnih in trimestnih kontov v tuj jezik
Nazive kontov lahko spreminjamo s pomočjo uvoza podatkov v excel datoteki. Želene spremembe bo program upošteval znotraj menija šifranta kontov.