Poslovalnice

Articles

Vnos nove poslovalnice
Novo poslovalnico lahko vnesemo v meniju Šifranti > Poslovalnice ali v meniju Poslovanje > Maloprodaja.
Brisanje poslovalnice
V primeru, da smo napačno vnesli poslovalnico, jo pred prvo uporabo lahko izbrišemo. V primeru, da imamo v poslovalnici že vnesen promet, moramo najprej preklicati in brisati promet, šele nato lahko izbrišemo poslovalnico.