Skladišča

Articles

Šifrant Skladišča
Šifrant Skladišča uporabljamo pri vseh vnosih v povezi z zalogami. Ob aktivaciji Zalog odpremo prvo skladišče. V šifrantu lahko pregledujemo, dodajamo, urejamo in brišemo skladišča.