Obrestne mere

Articles

Obrestne mere
V meniju Šifranti > Obrestne mere lahko vnašamo nove, urejamo, brišemo in pregledujemo obrestne mere. Vpisane obrestne mere program upošteva pri obračunu obresti. Obrestna mera velja od datuma, ki ga določimo, do datuma naslednje vrednosti za isto obrestno mero.