Administracija

Uporabniki in pravice

V program Minimax administrator, dodaja nove uporabnike, ureja njihove pravice za obdelavo podatkov v organizaciji, lahko tudi odstrani uporabnika.

Licence

V programu Minimax lahko spreminjamo sami pakete poslovanja in določamo število licenc (sočasnih dostopov do programa).

Nastavitve organizacije

Za lažje delo s programom uredimo šifrante. V šifrante vnašamo in urejamo: stranke, artikle, delavce, analitike, cenike, skladišča, poslovalnice, blagajne, prejemke in izdatke, analitične konte, odhodke, elektronske naprave za davčno potrjevanje..

Šifranti

Šifrant je povezan z vsemi meniji programa Minimax. V šifrante vnašamo artikle, stranke (kupce in dobavitelje), delavce, analitike (stroškovna mesta), cenike, konte, odhodke, skladišča, poslovalnice,...

Nastavitve izpisov in številčenje dokumentov

V nastavitvah izpisov na enem mestu določamo in urejamo izgled izpisov posameznih listin kot so izdani računi, dobropisi, dobavnice, predračuni...

Uvozi, izvozi in API povezave

Program Minimax omogoča izvoz vseh podatkov kot so šifranti, knjižbe, prometi v excell preglednice ali XML datoteko. Enako omogoča tudi uvoze iz drugih programov preko XML datoteke po shemi, ki je predpisana za uvoz v Minimax ali prek excell preglednice, ki jo predhodno pripravimo in napolnimo.

Novosti v programu

Program Minimax redno zakonsko dopolnjujemo in izboljšujemo uporabniško izkušnjo.