Delavci

Articles

Šifrant Delavci
V šifrant delavcev vnašamo fizične osebe, katerim obračunavamo plačo, druge osebne prejemke, prispevke zasebnika in potne naloge. Podatke urejamo, brišemo in pregledujemo ter nastavimo obračun premije PDPZ.
Vnos delavca
V šifrant delavcev vnašamo fizične osebe, katerim obračunavamo plačo, druge osebne prejemke, prispevke zasebnika in potne naloge. Od vrste obračuna je odvisno katere podatke moramo vpisati.
Kako določim, da je delavec nerezident?
Delavca, ki je nerezident, vpišemo v šifrant delavcev kot vse ostale osebe, status rezidenstva je določen z izbiro države.
Dopust (vnos dopusta na delavcu in prikaz na plačilnih listah)
Za pravilen prikaz dopusta na plačilni listi na delavcu vpišemo podatke o skupnih urah dopusta po odločbi in morebitna zmanjšanja, ure dejansko obračunanega dopusta.
Subvencija za nove zaposlitve
Za nove zaposlitve za nedoločen čas velja oprostitev plačila prispevka delodajalca za zavarovanje za primer brezposelnosti za dve leti. Za nove zaposlitve za določen čas pa je obveznost plačila prispevka delodajalca za zavarovanje za primer brezposelnosti v višini petkratnika zneska
Primer vpisa odtegljaja
Navodilo se nanaša na vnos odtegljaja za posameznega zaposlenega in prikaz na plačilni listini glede na vnesene nastavitve.
Sprememba ur delovnega časa med mesecem za zaposlenega delavca
Delavcu se med mesecem spremeni število ur delovnega časa. V tem primeru pripravimo dva obračuna plače in oddamo dva REK obrazca.