Nazivi stikov

Articles

Vnos naziva stika
V meniju Šifranti > Nazivi stikov vnašamo nove, urejamo in brišemo nazive stikov. Naziv izbiramo pri vnosu stika pri posamezni stranki. Nazivi stikov niso izpisani na dokumentih.