Amortizacije skupine

Articles

Šifrant Amortizacijske skupine
Amortizacijske skupine uporabljamo pri osnovnih sredstvih. V šifrantu amortizacijske skupine pregledujemo, dodajamo nove, urejamo in brišemo.
Vnos amortizacijske skupine
Pri vnosu nove amortizacijske skupine določimo stopnjo amortizacije in nastavitve za knjiženje osnovnih sredstev (konto nabavne vrednosti, popravka vrednosti in stroška amortizacije).