Tečaji

Articles

Šifrant Tečaji
Tečaje po tečajni listi Banke Slovenije vnaša skrbnik sistema (SAOP) in jih uporabnik ne vnaša. Pri vnosih dokumentov program samodejno predlaga ustrezni tečaj iz šifranta glede na datum vnosa in denarno enoto.