Analitike

Articles

Šifrant Analitike
Analitike so oznake (stroškovna mesta, projekti, poslovne enote), ki jih izbiramo pri vnosu dokumentov in tako označimo podatke za večjo preglednost in analize. V šifrantu dodajamo, urejamo, brišemo in pregledujemo analitike
Vnos nove analitike
Navodilo velja za vnos nove analitike v programu. Analitika predstavlja stroškovno mesto.
Primer vodenja poslovanja po projektih (analitikah)
Znotraj Minimaxa lahko poslovanje po projektih vodimo s pomočjo vnosa posameznih analitik.