Potni stroški

Articles

Šifrant Potni stroški
Šifrant Potni stroški uporabljamo pri obračunu potnega naloga. V šifrantu so sistemsko vneseni stroški za cestnino, parkirnino, druge storitve in ostali stroški v vezi z delom.