Artikli

Articles

 Šifrant Artikli (video)
Artikle v Minimaxu uporabljamo na predračunih in računih ter vseh dokumentih, povezanih z zalogami. V program jih lahko uvozimo ali pa vnesemo ročno, kar prikazujemo v tem posnetku.   Vsebina   00:00 Uvod   00:15 Osno...
Šifrant Artikli
V šifratu artikli pregledujemo artikle, dodajamo nove, urejamo, brišemo in določimo cenik. Na artiklu določimo naziv, mersko enoto, prodajno cena, stopnja DDV, tip artikla. Artikle izbiramo na izdanih računih, predračunih in v zalogah.
Vnos artikla
Navodilo velja za ročni vnos artikla.
Številčenje artiklov
Šifra artikla je neobvezen podatek, ki lahko vsebuje do 30 črk in/ali številk. Pri vnosu novega artikla jo lahko vnesemo sami, lahko pa jo program predlaga samodejno.
Masovno urejanje artiklov
Program omogoča masovno urejanja artiklov. Artikle lahko masovno brišemo ali urejamo njihove nastavitve.
Črtne kode pri artiklih
Program podpira uporabo čitalcev črtnih kod. Črtna koda oz. EAN koda obsega 13 številk. Črtno kodo artikla, ki jo preberemo s čitalcem črtnih kod, vnesemo v polje šifra artikla ali v koda artikla.
Izvoz šifranta artiklov
Iz programa lahko izvozimo celotni šifrant artiklov ali pa ga omejimo z izbranimi kriteriji na naprednem iskanju. S klikom na izvoz preglednice program pripravi preglednico artiklov v programu Excel.
Vnos blagovne skupine
Blagovne skupine uporabljamo, ko imamo večje število artiklov in jih želimo pregledovati po posameznih skupinah. Artiklu določimo blagovno skupino pri vnosu artikla.
Zbir po blagovnih skupinah
Zbir po blagovnih skupinah je pregled prodaje posameznih blagovnih skupin na izdanih računih. Program prikaže seznam blagovnih skupin, ki so bile izbrane na izdanih računih v tekočem poslovnem letu. V zbir so zajeti samo potrjeni računi.