Avtomatični konti

Articles

Avtomatični konti
Avtomatični konti omogočajo popoln nadzor nad samodejnim knjiženjem v vseh menijih programa.Če nam sistemsko določen način knjiženja ne ustreza, lahko določimo drug konto knjiženja za določeno operacijo.